Vi har en fast aktivitet sista torsdagen varje månad.

Vi träffas, fikar och pratar om ett tema som vi gemensamt planerar på föregående möte.