Den 4 januari var det punktskriftens dag. Vi är så tacksamma över att Louis Braille uppfann den.
Vi kräver bland annat följande:
Att rätten till undervisning i och på punktskrift skrivs in i skollagen
Att synskadade elever och studenter får läromedel och kurslitteratur samtidigt som sina seende kamrater
Att punktskrift ska finnas på livsmedelsförpackningar.
Punktskriften är minst lika viktig idag som den var då den uppfanns för nästan 200 år sedan!