Idag har Anita Svenningsson, Frida Pettersson och Julia Lindahl representerat vårt distrikt vid en träff i nätverket Kultur för fingrar och öron på Jönköpings läns museum. Vi var med och planerade träffen tillsammans med personal från muséet. Det var Jönköpings läns museum och vårt distrikt som tog initiativ till att starta upp nätverket 2021, men detta var den första fysiska träffen och vi var glada att se besökare från många olika platser i Sverige. Våra representanter berättade om arbetet med att tillgängliggöra konstutställningen Följa John. Under dagen fick besökarna titta på utställningen och diskutera framtiden för nätverket. Museichefen Johan Gärskog fick dessutom oss alla att känna oss särskilt välkomna genom att spela några fina flöjtstycken. Att göra kulturen mer tillgänglig är otroligt viktigt och det är glädjande att veta att det finns ett så stort intresse för dessa frågor!