SRF Jönköpings län har haft höstmöte! Totalt 28 personer samlades på Scandic Elmia i Jönköping. Distriktsordförande Karl-Erik Persson ledde förhandlingarna. Under mötet antog vi bland annat budget och verksamhetsplan för kommande år. Efter en god lunch blev det lotteri och dagen avslutades sedan med ett klurigt musikquiz som våra medlemmar Sofie Fredriksson och Parimah Attarian hade förberett. Frågorna handlade om låtar från 1950-talet och fram till idag. Våra tre lokalföreningar tävlade mot varandra och vi gratulerar SRF Finnveden som tog hem vinsten!