Igår den 7 april hade vi vårt årsmöte på Hotell Högland i Nässjö. Ett 30-tal medlemmar deltog.
Vår mötesordförande Leif Westerlind ledde förhandlingarna på ett utmärkt sätt.
Vi avtackade Karl-Erik Persson som lämnade sin post som distriktsordförande efter att ha haft uppdraget i sex år. Kaj Skogsfors valdes till ny ordförande. Vi avtackade även den avgående styrelseledamoten Dennis Ernst som suttit i styrelsen i många år.
Efter själva årsmötet blev det lotteri och musikunderhållning. För underhållningen svarade trubaduren Alec Björedal från ABF som sjöng och spelade gitarr.

Under årsmötet valdes en ny distriktsstyrelse, som har konstituerat sig enligt följande:
Ordförande och ekonomiskt ansvarig: Kaj Skogsfors, Reftele
Vice ordförande: Parimah Attarian, Jönköping
Sekreterare och arbetsledare: Anita Svenningsson, Jönköping
Vice sekreterare: Mattias Flodin, Vaggeryd
Ledamot: Paulina Lallerman, Gränna
Ledamot: Anna Söderström, Värnamo
Ledamot: Astrid Jonsson, Huskvarna
Ersättare: Emelie Lindvall, Nässjö
Ersättare: Johnny Åstrand, Solberga

Vi antog ett uttalande på årsmötet. Uttalandet har rubriken "Tack för en bra färdtjänst!" och det har skickats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och till JLT. Här följer uttalandet i sin helhet:
En trygg och pålitlig färdtjänst är en förutsättning för ett aktivt och meningsfullt liv för oss. Ett gott bemötande i kontakten med beställningscentralen och chaufförer är också av stor betydelse.
Vi tycker att färdtjänsten i länet i huvudsak fungerar mycket bra. Vi är tacksamma över att priserna är rimliga, att bilarna oftast kommer i tid och att vi får åka över hela länet och till och med utanför länsgränsen. Vidare vill vi föra fram att vi upplever bemötandet från beställningscentralens personal som mycket positivt och trevligt. Medarbetarna är vänliga och vi märker att de gör allt för att hitta lösningar när problem uppstår. Vi känner att vi blir förstådda och att personalen förstår oss. Många chaufförer är också hjälpsamma och utför sina jobb på ett föredömligt sätt.
Ibland uttrycker vi vårt missnöje, men det är lika viktigt för oss att också få berätta att vi är nöjda.
Vi vill rikta ett stort tack till JLT och Region Jönköpings län för den fina service som färdtjänsten är och har varit under många år.
Antaget vid Synskadades Riksförbund Jönköpings läns årsmöte 2024-04-07