Vi träffas för att prata om bemötande och tillgänglighet inom sjukvården. Vi lyfter både positiva och negativa exempel.

Varje deltagare får prata fritt i några minuter utan att bli avbruten.

Astrid Jonsson kommer att leda samtalet.

Föreningen bjuder på fika.