Du anmäler dig senast den 15 april till:

Kerstin Andersson 0380-190 12, eller till

Monica Åstrand 0380-552 179

Anders Axelsson svara för underhållningen.