SRF Strömsund är en vilande lokalförening från år 2023