Bostäder åt Blinda beviljar hyresbidrag och bidrag till bostadsanpassning till synskadade och är inkomstprövande.

Ansökan kan skickas under hela året. Dock beviljas bidrag då styrelsen sammanträder, förmodligen tre ggr per år. Sökande meddelas beslut per brev efter styrelsens beslut.

Ansökan till Bostäder åt blinda i Word