Varannan ledarhundsförare utestängs och var fjärde utsätts för hatbrott. I årets uppmärksammande av ledarhundens dag har vi bjudit in Finn Hellman för att hålla i ett föredrag om sin masteruppsats. I uppsatsen studerar Finn den diskriminering som ledarhundsekipage utsätts för i Sverige.

Vi lyssnar till Finn, utbyter erfarenheter och äter en bit mat.
 
När: Onsdag 24 april kl. 17:00-19:30.
Var: Medlemslokalen. Masthuggsterrassen 4 A, Göteborg.
Färdtjänstadress: Andra Långgatan 49.
Kostnad: Kostnadsfritt för alla.
Anmälan: Senast onsdag 17 april till kansliet på telefon: 031-727 22 38 eller på e-post: goteborganmalan@srf.nu.