Anmälan

Anmälan gör du på telefon 031-727 22 38 eller via e-post till goteborganmalan@srf.nu   

Anmälan är bindande en vecka före kursstart. Sker avbokning veckan före kursstart uttages en administrationsavgift om 100 kr. Sker avbokning efter kursstart uttages hel kursavgift.

Observera att anmälan krävs till samtliga kurser om inget annat anges.

Prova på en kurs!

Nytt för höstterminen 2024 är att alla kurser har ett prova på-tillfälle, vilket är första kurstillfället. Säg i så fall till att du vill prova på när du anmäler dig, så får du inte betalningsavi förrän du återkopplat till kansliet om du vill fortsätta eller inte.

Stödjande medlem

I mån av plats kan även du som är stödjande medlem delta i kursverksamheten. Då förväntas du vid behov vara behjälplig med viss ledsagning under kursen.

Kursavgifter

Kursavgifterna är subventionerade och gäller alla medlemmar (röstberättigade samt stödjande) i Synskadades Riksförbund Göteborg och Unga med Synnedsättning Göteborg.

Tänk på att det finns möjlighet att söka bidrag för kursavgifter från olika fonder. SRF Göteborg kan vara behjälpliga i att hitta rätt stiftelser etc.

Sjukdom

Vid avbrott på grund av långvarig sjukdom eller flytt, vilket skall styrkas med intyg, betalar man för de gånger man gått + 100 kr.

Materialkostnad

På praktiska kurser tillkommer kostnad för material som du antingen köper av kursledare eller själv köper och tar med.

Distanskurs*

En distanskurs har inte samling på lokal utan deltagarna har ett flerpartssamtal via telefon med varandra. Kurser på distans är markerade med asterisk.

Subventionerade resor

Subventionerade resor för våra medlemmar i våra kranskommuner. Nu subventioneras alla resor till och från SRF Göteborgs möten och kurser som maximalt kostar 112 kr per resväg med det belopp som överstiger Göteborgs stads färdtjänsttaxa (i skrivande stund 56 kr). Medlemmar ska redovisa sina kostnader först när de kommit upp i minst 300 kr under ett kalenderår. Det är viktigt att detta görs i god tid innan årsskiftet.

Deltar du i en kurs är det viktigt att spara kvitton på dina resor för att kunna ta del av subventionen.

ABF

Synskadades Riksförbund Göteborg planerar och arrangerar i samarbete med ABF kurser och studier med förhoppningen att tillfredsställa alla våra medlemmars önskemål och behov.

Kontaktpersoner

Om du har några frågor eller förslag angående studiecirklar är du välkommen att höra av dig till:

Carin Jacobsson
Telefon: 072-33 20 126 eller
E-post: carin.jacobsson@srf.nu 

Malin Petersson
Telefon: 072-33 20 122
E-post: malin.petersson@srf.nu

Åsa Alverstedt
Telefon: 072-33- 20 102

Eller till vår allmänna mejl för frågor om kurser: goteborgkurser@srf.nu