Behöver ni hjälp med att anpassa arbetsplatsen eller att öka personalgruppens insikter om hur det är att leva/arbeta med en synnedsättning?

SRF Göteborg kan erbjuda er arbetsplats en skräddarsydd insiktsutbildning som passar lika bra för ert personalmöte som för teambuilding eller liknande.

Med hjälp av så kallad ”fingerad optik”, vita käppar, ögonbindlar och punkskriftsövningar kan vi med hjälp av våra egna erfarenheter och kunskaper ge er viktiga lärdomar för att förbättra ert bemötande eller er tillgänglighet.

Vi slår hål på fördomar och svarar på alla tänkbara frågor.

Är detta av intresse? Kontakta asa.alverstedt@srf.nu