Förbättra vår vardag genom att engagera dig i våra arbetsgrupper. Oavsett om du är ung, förälder, yrkesverksam eller pensionär med en synnedsättning så lär det finnas saker i din tillvaro som kan förbättras för att det ska vara enklare att leva med nedsatt syn. Din verklighet och dina ord är viktiga i vårt arbete för att kunna åstadkomma en bättre framtid för oss alla. Vi vill gärna möta dig i våra arbetsgrupper, där vi tillsammans gör skillnad i tillvaron. Vi har arbetsgrupper inom följande områden:

Rehabilitering/habilitering
Hela SRF-organisationen prioriterar rehabilitering och habilitering de kommande tre åren. Vi i SRF Göteborg siktar på att fortsätta påverka vår Synverksamhet så att vi får heltäckande insatser och den hjälp vi behöver. Ett nytt mål i år är att alla distriktets kommuner ska erbjuda syninstruktörer.
 
Färdtjänst 
Gruppen träffas inför att stadens Färdtjänstråd har sammanträde. I gruppen diskuteras allt som har med färdtjänst att göra.
 
Ledsagning 
Obegränsat antal ledsagartimmar borde vara en självklarhet liksom att man alltid garanteras samma ledsagare. Än finns det mycket kvar att göra i distriktet.
 
Skola/arbetsmarknad
Om du går i skolan eller är i yrkesverksam ålder är detta gruppen för dig. Här diskuterar och framför vi synpunkter till stadens referensgrupp i skolfrågor, kring hur skolgången kan bli bättre för barn och ungdomar med synnedsättning. Vi förbereder även frågor till årsträffarna med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Gruppen träffar arbetsförmedlingen vid ett par tillfällen per år för att diskutera läget på arbetsmarknaden.
 
Tillgänglighet 
Gruppen besvarar remisser, testar appar och inventerar olika områden i distriktet. Till exempel har centralstationen varit ett stående kapitel liksom hållplats- och linjeutrop på kollektivtrafiken.
Anmäl ditt intresse till oss ombudsmän genom att maila goteborgombudsman@srf.nu eller ring Erik Lönnroth, 0723-32 01 04.