Vad krävs? Man ska:

  • Planera
  • Budgetera
  • Ansöka till Arbetsutskottet (Genom att fylla i en blankett)
  • Genomföra
  • Utvärdera

Hur mycket medel får man?

Det beror på aktivitetens storlek och antal deltagare. Arbetsutskottet (AU) beslutar om summan. Summan ska fördelas på exempelvis inträden, reskostnader, övernattning med mera.

Om en stödjande medlem eller bekant är ledsagare, vilken ersättning får personen då?

Ledsagararvoden följer SRF:s ledsagarpolicy. Det gäller även för stödjande medlemmar eller bekanta som är ledsagare.

Hur gör man för att ansöka?

Man fyller i ansökningsblanketten. Blanketten finns på kansliet och här nedan. Man kan också få hjälp med att fylla i blanketten om man förberett vad som ska stå under varje rubrik. Då bokar man in en tid på kansliet.

Ansökningsformulär

Här hittar du ansökningsformuläret i wordformat för aktivitetspotten kategori 2, som du kan spara på datorn, fylla i och skicka till styrelsens arbetsutskott. E-postadressen är: goteborgau@srf.nu