Det finns två kategorier inom potten, vilka är de?

Kategori 1 innebär att du som medlem ringer eller mailar ett förslag på en aktivitet. Här kan du beviljas en person som kan ledsaga på aktiviteten. Kravet är att ni är minst fyra synskadade medlemmar. Ni står för aktivitetskostnaderna och SRF Göteborg för ledsagaren och dess kostnader.

Kategori 2 innebär att du som medlem kan ansöka om pengar för att förverkliga en idé till en aktivitet. Du måste då göra en lite mer formell ansökan. Kansliet kan hjälpa till med instruktioner och tips om hur du kan fylla i ansökan.

Du kan då som ansvarig och arrangör (gärna tillsammans med andra), beviljas pengar för att täcka både ledsagning, syntolk, kost, logi, biljetter eller liknande beroende på aktivitet. Om och hur mycket pengar som kan beviljas, beslutas av SRF Göteborgs arbetsutskott.