• Jonas Linder, ordförande
  • Lennart Brahn, vice ordförande
  • Rose-Marie Bonde, sekreterare
  • Lena Engkvist, vice sekreterare
  • Inger Strand, kassör och postmottagare
  • Ulla-Britt Andreasson, ledamot
  • Anette Rokka, ledamot