Fem deltagare per distrikt inom CWUX inbjuds att delta under denna helg. Vi har bjudit in två spännande föreläsare under helgen. Dessutom kommer det finnas tid till erfarenhetsutbyte och reflektion.