Bra inställningar för iPhone med VoiceOver i IOS 16

 

Skriven utifrån IOS 16.4.1, april 2023

Notera att inställningarna kan skilja sig åt mellan olika modeller.

 

Generella inställningar

 

Ljud och haptik, se till så att ändra med knappar är avaktiverat. Aktivera gärna Systemhaptik längst ner i listan.

Visning och ljusstyrka, avaktivera håll upp för att väcka.

För dem som har nytta av synen kan man här även aktivera mörkt tema, fet text samt ändra Visningszoom till större text och justera textstorleken.

Kontakter, ändra så att sorteringen och visningen matchar, tex efter för och efternamn.

Telefon, ändra inkommande samtal till helskärm samt tillkännage samtal till alltid.

Meddelande, avaktivera håll upp för att lyssna.

Kontrollcenter, aktivera lås rotering.

 

Hjälpmedel

 

Skärm och textstorlek, främst för dem som har synrester aktivera minskad genomskinlighet och eventuellt aktivera knappformer samt av/på etiketter.

Rörelse, aktivera minska rörelse.

Tryck, avaktivera lätt att nå.

Siri, se till så att alternativet föredra upplästa svar är markerat.

Justera hjälpmedelsgenväg.

 

VoiceOver

Notera att många av följande inställningar är mer personliga och lite beroende på tycke och smak samt hur van användaren är.

Tal, lägg till svenska/fler språk i VoiceOver, justera talhastighet och eventuellt stänga av tonändringen samt avaktivera upptäck språk.

Höj volymen på talsyntesen till 100%, detta kan göras via snabbinställningarna som man öppnar genom att trycka snabbt 4 gånger på skärmen med 2 fingrar.

Utförlighet, avaktivera eventuellt läs upp tips, stora bokstäver, ändra tonhöjd samt  radera text, gör ingenting.

Ljud, avaktivera eventuellt ljudduckningen, (annars går det att skapa aktiviteter för detta till vissa appar).

Ljud och haptik, justera om ljudeffekterna för VO ska vara på eller ej samt justera volymen, samma sak för haptiken, lagom nivå för haptik är omkring 70%. OM användaren har haptiken på rekommenderas det att under alternativet inga objekt upptäcktes avaktivera haptik. Många av dessa inställningarna finns med på denna skärminspelningen: Bra inställningar för VoiceOver, skärminspelning från Svenska VoiceOver sidan på Facebook.

Tangenttryckning, välj önskad nivå på tal vid skrift, standard är både tecken och ord, notera att det går att välja olika inställningar beroende på om text matas in via virtuellt tangentbord respektive fysiskt tangentbord eller punktskrift på skärm.

Stor VO markör rekommenderas att aktivera för dem som har synrester.

 

Avancerade inställningar

skapa en egen kontakt med namn och adress etc för Siri samt för möjligheten att använda sig av autofyll i formulär på Safari. Under Siri och sökning finns rubriken, min information där den egna kontakten väljs.

Allmänt och Tangentbord, avaktivera eventuellt automatiskt korrigering samt dra för att skriva.

VoiceOver, utförlighet, interpunktion, ändra/anpassa standard interpunktionsgruppen Vissa till att inkludera frågetecken och eventuella andra skiljetecken.

VoiceOver, Kommandon, under pekgester lägg till enklare kommandon som tex svep till vänster med 2 fingrar, tillbaka och svep till höger med 2 fingrar, nästa rubrik.

VoiceOver aktiviteter, skapa aktiviteter/anpassningar som tex kan växla till ett specifikt språk i vissa appar eller ändra interpunktionen till alla skiljetecken i bankappar etc. Skapa aktiviteter i VoiceOver Skärminspelning till Svenska VoiceOver sidan på Facebook

Anpassa låsskärmen i IOS 16: Ställa in sin låsskärm i IOS 16 med VoiceOver, skärminspelning från Svenska VoiceOver sidan på Facebook.

Hantera punktskrift på skärm, notera att följande guide är skriven för IOS 12 och därmed är några år gammal men det mesta stämmer överens fortfarande: Punktskrift på skärm i iOS - Synskadades Riksförbund (srf.nu)