SKKF är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening som har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde tillvarata synskadade konstnärers och konsthantverkares intressen samt stimulera till fortsatt yrkesverksamhet.