Besök vår hemsida på https://www.aniridi.se

 

Välkommen till en sällsynt värld!

Aniridi Sverige är en rikstäckande ideell förening som samlar diagnosbärare, familjer och närstående till dem som lever med det sällsynta ögontillståndet aniridi och aniridirelaterade diagnoser. Förutom att skapa en gemenskap och plattform för stöd och erfarenhetsutbyte så arbetar vi för att främja forskning och sprida information och forskningsresultat samt evidensbaserade råd kring detta sällsynta ögontillstånd.

Vi är även medlemmar i Riksorganisationen Sällsynta Diagnoser, i Synskadades Riksförbund, samt i den europeiska federationen Aniridia Europe.