I väntan på beslutet har Basils syn försämrats. Om det beror på fysisk eller psykisk påfrestning går inte att svara på, men han kan inte säga att den här processen inte har påverkat då det varit en stor påfrestning för honom.

Basil känner själv att han saknar ork och att det inte är någon idé att fortsätta men till sin hjälp i ärendet har han Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund. Anna har nu skickat in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen och kommer att forsätta slåss för att Basil ska få den hjälp han behöver

Via länken kan du läsa artikeln i sin helhet på LT.se, skriven av Mac Larsson: kommunen-far-ratt-synskadade-basil-33-nekas-ledsagare

Obs, artikeln ligger bakom betalvägg.