Vi vänder oss till dig som har synpunkter på SVT:s olika funktioner för tillgänglighet. Du kan delta i undersökningen genom att svara på en enkät online.

Begripsam kommer att analysera resultatet och publicera en rapport som SVT kan använda för att planera för den fortsatta utvecklingen.

Har du frågor om undersökningen kan du kontakta:
Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.com
Telefon: 073 230 00 81
Du når Kerstin mellan 10.00 och 15.00 på vardagar.

Läs mer om undersökningen på den här länken.