Vi börjar skicka ut kontrolluppgifterna med start tisdag 14/2, vecka 7. Vi som organisation har dock redan redovisat uppgifterna till Skatteverket, vilket vi måste göra senast 31 januari. Däremot finns inget datum angivet för när vi måste skicka ut kontrolluppgifterna till dig som givare.

För att uppfylla förutsättningar för skattereduktion måste du bland annat ha gett minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle) och ha skänkt minst 2 000 kronor under 2022. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.

Du kan läsa mer om skattereduktion på skatteverket.se. Sök efter ”skattereduktion”. Eller ring Skatteverket på 0771-567 567.