Barn med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att göra sina röster hörda, få det stöd som behövs för att uttrycka sig och att de har tillgång till tillgänglig information för att vara delaktiga i alla beslut som rör dem.
 
Dessutom får Sverige återigen kritik för det oacceptabla undantag i skollagen som ger skolor möjlighet att tacka nej till elever med funktionsnedsättning med hänvisning till ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Kommittén förmedlade samma kritik 2015 - men sedan dess har det inte hänt någonting. Det innebär att elever med funktionsnedsättning i praktiken inte har samma möjlighet till fria skolval som andra barn.
 
Vi hoppas att det i stället blir ändring den här gången - och att regeringen hörsammar kritiken från barnrättskommittén och börjar arbeta med att implementera dess rekommendationer.
 
Läs mer här: