Finn Hellman har varit student varierande omfattning i 30 år. Genom åren har han stött på olika problem, framför allt kopplat till studielitteratur. Antingen har den varit för sen eller i för låg kvalitet. Inför vårterminen 2023 stötte han på ytterligare motgång.

Som student med synnedsättning behöver man beställa tillgängligt studiematerial åtta veckor innan kursstart av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Problemet är att det inte är möjligt att lägga en beställning förrän man vet att man har kommit in på utbildningen man sökt till. Detta besked kommer en månad innan kursstart.

Finn Hellman har tidigare löst denna annars omöjliga ekvation genom att ansöka om förhandsbesked, vilket innebär att antagningsenheten på det sökta universitetet på förhand undersöker om en students meriter räcker för att komma in och ger studenten ett beslut på det. I år fick han ett nej från Göteborgs Universitet.
– Jag fick veta att de inte kan bistå med det jag efterfrågade och de verkade inte förstå problemet, säger han.

Finn fick besked om att han kunde söka anstånd istället för att få ett förhandsbesked. Anstånd innebär att man skjuter upp kursen till nästa gång den ges. Att Finn blev hänvisad till att söka anstånd istället för att bli beviljad förhandsbeskedet var fel, förklarar Jessica Nyberg Pettersson, tillförordnad sektionschef på sektionen för antagning, Göteborgs Universitet.
– Finn ställde en fråga, som han tyvärr fick ett felaktigt svar på. När han ställde en följdfråga uppdagades felaktigheten och han fick därefter ett positivt beslut, säger hon.

Hur kunde det här hända?

– En antagningshandläggare som nyligen har tagit över handläggningen av denna typ av ärenden hade missuppfattat informationen som getts av en tidigare handläggare. Vi har nu säkerställt att våra rutiner i denna typ av ärenden är uppdaterade och kända av alla handläggare som arbetar med dessa ärenden, säger Jessica Nyberg Pettersson.

När Finn fått ett positivt förhandsbesked och beställt sin kurslitteratur skrev han ett glatt inlägg på Facebook om vad som hänt. Då framkom det att han inte var ensam om att ha råkat ut för det här.
– En kompis som går på ett annat universitet var med om samma sak, men hänvisade till mitt beslut vilket ledde till att universitetet gav sig, så det gjorde tydligen intryck. Däremot har jag en annan kompis som inte har kommit vidare, och riskerar att inte få sin studielitteratur i tid.

Finn Hellman vill nå ut med informationen eftersom han tror att många hade avskräckts av det första mejlet, där han fick avslag.
– Många hade nog accepterat ett ’nej, så kan vi inte göra’ och funnit sig i försenad kurslitteratur och att hamna på efterkälken redan från början. Men det lönar sig att inte ge sig, att stå på sig och säga att man inte accepterar beslut, säger han.

Har du varit med ett liknande problem eller någon annan motgång som rör dina studier? Hör av dig till vår intressepolitiska handläggare i frågor som rör högskola: lennart.karlsson@srf.nu.