Känslan av ensamhet och isolering är ett stort problem bland äldre synskadade. 26 procent av synskadade personer över 65 år upplever besvär av ensamhet och isolering. Bland de allra äldsta, 85 år och uppåt, ligger motsvarande siffra på 35 procent. Det visar en undersökning som Synskadades Riksförbund, SRF, gjorde bland sina medlemmar över 65 år under hösten 2022.

SCB ställde senast frågan om ensamhet och isolering till allmänheten under coronapandemin år 2020. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) visade att knappt sju procent av seende personer över 65 år kände sig ensamma. Skillnaden mellan de som ser och inte ser kopplad till känslan av isolering säger någonting om samhället i stort, menar SRF:s ordförande Niklas Mattsson.

– Det är alarmerande siffror. Personer som inte ser måste ha rätt till fler ledsagningstimmar så att de inte fastnar hemma. Tänk dig själv att inte ha timmar nog för att kunna ta en promenad, en fika med en kompis eller följa med på en social aktivitet tillsammans med jämnåriga. En synnedsättning ska per automatik inte innebära ett utanförskap, säger Niklas Mattsson.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet.