Återtagande av dispositionsrätt och ledarhund

Enligt lagen ska dispositionsrätten till ledarhund tas tillbaka om du som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i lagen och om det beror på en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.

Om det kommer in en orosanmälan som rör en förares hantering av sin ledarhund gör ledarhundsverksamheten en utredning.

Beslut om återtagande av dispositionsrätt till ledarhund och återtagande av ledarhund fattas av chefen för ledarhundsverksamheten. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Vid frågor

Chef för ledarhundsverksamheten, Elisabeth Ravstis, 08-39 91 96, eller handläggare Susanne Haglund, 08-39 91 35.

Åldrande ledarhund/hund som ej kan vara i tjänst längre

En ledarhund tas ur tjänst främst på grund av ålder men också av andra hälsoskäl. Det tas beslutet fattas av ledarhundsverksamheten efter samråd med den konsulent som haft kontakt med ekipaget.

En hunds åldrande börjar runt åttaårsåldern. När din hund fyller åtta år ska en obligatorisk veterinärkontroll ske. Det är ditt ansvar att den görs. Om allt verkar vara bra får hunden fortsätta att arbeta.

Det år som hunden fyller tio år kommer du att bli kontaktad av ledarhundsverksamheten om ytterligare information och en obligatorisk veterinärbesiktning. 

En ledarhund tas ur tjänst vid cirka elva års ålder. Därefter kan den genom köpeavtal få en ny ägare. Vår ambition är att hunden ska flyttas så lite som möjligt och få bo i en miljö där den trivs.

  • Först ska hunden veterinärbesiktigas så att vi vet att den är frisk nog att bli sällskapshund.
  • Du som förare har möjlighet att köpa hunden för ett symboliskt belopp. Du ska vara medveten om att du i din tur inte får ge bort den till någon annan utan att informera ledarhundsverksamheten. Du övertar då allt praktiskt ansvar för den pensionerade hunden. Innan köpeavtal skrivs ska sele, tjänstekort och veterinärkort returneras till ledarhundsverksamheten.
  • Om du eller din familj inte vill köpa hunden så kan den säljas till fodervärden eller annan privatperson som vill ge den pensionerade hunden något/några år som sällskapshund.

Intresseanmälan 

Är du intresserad av att köpa en pensionerad ledarhund?

Våra hundar har varit i tjänst sedan ungefär två års ålder. En ledarhund pensioneras vid elva års ålder. Det är viktigt för oss att hundarna nu enbart får vara sällskapshundar. Hundarna ska få njuta av livet som glada pensionärer. 

Hundarna får inte användas i någon annan form av tjänstehunds-sammanhang, till exempel som sociala tjänstehundar. Det är även viktigt för oss att du har en viss kontakt med ledarhundsföraren som känner hunden bäst och kan dela med sig av hundens bakgrund.

Fortsatt intresserad?

Fyll i vår intresseanmälan (pdf) och mejla till ledarhundsverksamheten@srf.nu.