För att ansöka om ledarhund ska du:

  • Vara minst 18 år.
  • Ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn.
  • Ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel.
  • Ha en stabil social situation.
  • Ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor.
  • Vara bosatt i Sverige.

När Synskadades Riksförbund får din ansökan går vi igenom den, och därefter får du ett bekräftelsebrev. Om alla uppgifter är ifyllda och ingen viktig information saknas kontaktas du sedan av en ledarhundskonsulent som bokar in ett hembesök. Då pratar ni om hur det är att ha ledarhund och vad som krävs av dig som förare. Ni går ut och går tillsammans för att konsulenten ska få en bild av din orienteringsförmåga. Din livssituation och omgivning är också viktig.

Om ledarhundsverksamheten anser att du kan komma ifråga för en ledarhund blir du kallad till en informationskurs. Där får du prova att gå med ledarhund samt möjlighet att utvidga dina kunskaper om hur det är att leva tillsammans med en ledarhund. Informationskursen är fyra dagar lång och genomförs några gånger per år.

Efter informationskursen fattas beslut om du ska få dispositionsrätt, det vill säga rätt att få en ledarhund, och att du uppfyller alla kriterier.

Kriterierna regleras i lagen om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, SFS 2005:340.