Ansökan består av tre olika delar som går att fylla i digitalt på datorn. Alla måste dock skrivas ut och undertecknas. Del ett fylls i och undertecknas av dig som söker ledarhund. Del två fylls i och undertecknas av synpedagog/anpassningslärare tillsammans med dig. Del tre fylls i och undertecknas av din ögonläkare. Om du har en synrest får läkarintyget inte vara äldre än ett år gammalt. För dig som är helt blind accepteras ett äldre läkarintyg. Alla uppgifter i ansökan lämnas på heder och samvete. När alla delar i ansökan är kompletta skickas de till Synskadades Riksförbund.

Krav på dig som ansöker

Ansökan del 1. Blankett till dig som söker dispositiosrätt till ledarhund (pdf)
Ansökan del 2. Blankett till synpedagog/anpassningslärare (pdf)
Ansökan del 3. Läkarintyg (pdf)

Du som redan har dispositionsrätt och vill ansöka om en ny ledarhund fyller i den här blanketten: Blankett till dig som har dispositionsrätt och vill ha en ny ledarhund (pdf)

Ansökningsprocessen

1.     Ansökan/Bekräftelsebrev (AD1)
2.     Hembesök (AD2)
3.     Informationskurs (AD3)
4.     Beslut om dispositionsrätt

Prova-på-dagar

Varje år anordnas flera prova-på-dagar, där synskadade och anhöriga är välkomna att prova på att gå med ledarhund och få information. Prova-på-dagarna sker i samarbete med syncentraler på några platser i landet. Kontakta din syncentral.

Djurskyddsbestämmelser, Jordbruksverket (pdf)