Medlefors folkhögskola arrangerar i samverkan med Synrehabiliteringen, Region Västerbotten och Synskadades Riksförbund i Västerbotten.

Välkommen att anmäla dig till en fyradagarskurs för dig som nyligen förlorat hela eller delar av synen. En närstående kan också vara med. Antalet platser är begränsat, personer i yrkesverksam ålder prioriteras i första hand.

Innehåll under dagarna:

  • Tips och trix för att underlätta vardagen
  • Tema hälsa och möjlighet att prova på olika former av rörelse
  • Möjlighet att möta andra i liknande situation
  • Smarta funktioner i smartphone och surfplatta
  • God mat och vistelse i vackra omgivningar

Plats:  Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

När:  fredag 15 mars 2024 till måndag 18 mars 2024.

Kostnad:  Personer med synnedsättning: 400 kr.

Anhöriga/närstående:  betalar självkostnadspris, 2100 kr.

Avgiften inkluderar resa, kost, logi och alla aktiviteter för de fyra dagarna.

OBS!!  du kan inte ta med din ledarhund.

Anmälan:  Till SRF-distriktets kansli tel. 090-18 96 33 senast fredag 1 mars.

Info:  För ytterligare information kontakta Monica Svedesjö, tel. 070-655 86 54
eller Robert Eklund, tel. 070-548 75 63