Till funktionärer och medlemmar i SRF Västerbotten.

Välkommen till årets distriktsforum för funktionärer i SRF Västerbotten

Hösten är här och det innebär återigen att vi samlas till distriktsforum. Denna gång ska vi fördjupa oss i konsten att på bästa sätt driva vårt arbete framåt i våra styrelser och få i gång verksamhet både i distriktet och lokalt i SRF-föreningarna. Förutsatt att vi erhåller sökta medel inbjuds du därför till distriktsforum enligt nedan.

Tid: 
lördag 18 november – söndag 19 november 2023 med start kl 9.00 den 18/11 och vi slutar med lunch kl 13.00 den 19/11

Plats: 
Hotel Aveny, Umeå

Deltagar-Avgift: 
500 kr för dig som bor i dubbelrum och 1000 kr för dig som väljer att bo i ett enkelrum. I kursavgiften ingår ersättning för resekostnader, kursinnehållet och alla måltider under helgen.

För dig som reser långt finns möjlighet att komma till hotellet på fredagskvällen den 17 november. När du kommer finns kaffe, te och smörgås.

Anmälan:
Senast 30 oktober behöver vi ha din anmälan om deltagande för att vi ska kunna planera allt på bästa sätt. När du anmäler dig vill vi veta:

  • Om du vill ha logi i enkel eller dubbelrum eller om du väljer att inte bo på hotellet (gäller främst deltagare runt Umeå).
  • Om du önskar logi från fredagskväll (gäller endast de som reser från inlandet och från Skellefteå).
  • Om du pga. allergi har särskilda önskemål vad gäller maten.

För anmälan:  
Kontakta vårt kansli.

Under helgen kommer också 5–6 deltagare från SRF Jämtland. De vill träffa oss och kursa tillsammans med oss. Vi hälsar förstås våra SRF-vänner från Jämtland varmt välkomna!

Likaså gästar Robert Lindblom från SRF:s förbundskansli oss och Alireza Alipour från förbundsstyrelsen. De kommer att presentera sig och sina uppdrag för oss under helgen.

Här nedan hittar du detaljerat program för helgens aktiviteter.

Välkommen till distriktsforum med SRF Västerbotten!! hälsar distriktsstyrelsen!

Program

Tid:
lördag - söndag 18–19 november 2023

Plats:
Hotel Aveny, Rådhusesplanaden 14 i Umeå

Delt:
Medlemmar och funktionärer i lokalföreningarna och i distriktet (högst 30 deltagare)

FREDAG 17 november

För de som inte hinner resa till Umeå på lördagsmorgonen finns möjlighet att komma till hotellet fredagskväll. Smörgås och kaffe/te finns tillgängligt vid 20-tiden på kvällen.

LÖRDAG 18 november

09.00. Presentation av oss själva och helgens program

09.30. I styrelsen kompletterar vi varandra – om rollfördelning, ansvar och mandat Diskussion i mindre grupper och i storgrupp med avbrott för fm-fika

12.00. Lunch

13.15. Vad styr och hjälper oss i vårt arbete?

Om stadgar, verksamhetsplan och budget?

Praktiskt arbete i mindre grupper med avbrott för em.-fika

16.00. Samling i storgrupp, gemensam redovisning och diskussion

18.00. Middag och därefter samvaro i gemenskapsytorna utanför konferenslokalen och i hotellfoajén.

SÖNDAG 19 november

08.00. Frukost

09.00. Att planera och genomföra en aktivitet

Arbete i mindre grupper och återsamling för gemensam diskussion. Avbrott för fm-fika.

11.00. 2024 - SRF:s kongress år – vad vill vi i distriktet och i Norra regionen?? Vilka behov av stöd har vi från riksförbundet?

11.30. Summering och kursavslut

12.00. Lunch och därefter hemresa

Välkommen!