Vi har åter igen bjudit vi in Erik Lindblad från Uppsala stadsarkiv, för att han ska berätta om Uppsalas kaféer och deras historia.

Hur många kaféer har det funnits i Uppsala och hur många finns det i dag? Är det någon skillnad på de kaféer som fanns förr och dagens?

Det kommer att serveras kaffe med kaffebröd från SRF Kafé för 40kr (kontanter).

Anmälan senast den 12 februari till kansliet
tfn:  018-56 09 21/22 eller via e-post: uppsala.knivsta@srf.nu.

Varmt välkommen!