Styrelsen för Synskadade Förening SRF Malmö-Svedala kallar härmed till föreningsmöte.

Mötet kommer att hållas måndag den 4 december kl. 18.00 i vår lokal på Vendelfridsgatan 13 i Malmö.

Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring.

Färdtjänst hem kan du beställa till kl. 20.00.

Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast måndag den 27 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost.

Verksamhetsplan och budget för 2024 ska fastställas, vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen