Vad krävs? Man ska:

  • Vara minst fyra synskadade medlemmar
  • Ringa ett telefonsamtal eller maila till kansliet.
  • Man behöver inte använda någon blankett.

Vad får man?

En person med ledsagaransvar. Du kan få med dig fler personer som kan ledsaga om ni är många.

Vilket arvode får personen som ledsagar?

SRF:s policy gäller.

Kan en stödjande medlem eller bekant vara personen som ledsagar?

Ja, en stödjande medlem kan ledsaga.

Kan man som deltagare få entréavgift, guidning och reseersättning?

Nej, SRF Göteborg står enbart för ledsagarens kostnader i kategori 1. Varje deltagare betalar för sig.

När måste man ansöka?

Det är bra om man hör av sig så tidigt som möjligt för att få hjälp med att få tag på en ledsagare. Kansliet räknar med att kunna hjälpa till om det är minst en arbetsvecka kvar, men ju förr desto bättre för lyckat resultat.